zaterdag 9 maart 2013

Even lezenoor tieners/kinderen


“Een onderwijzeres in New York onderwees haar klas over de gevolgen van pesten. Ze gaf hen de volgende opdracht.
Ze gaf alle kinderen in de klas een stuk papier en zei hen het te verfomfaaien, het te verkreukelen, er een prop van te maken, het op de grond te gooien en er op te stampen. Kortom er echt een puinhoop van te maken, maar het niet te verscheuren. De kinderen vonden dat wel een leuke opdracht en deden hun best het blad zo veel mogelijk te verkreukelen.
Toen kregen ze de opdracht om het papier voorzichtig weer open te vouwen, zodat het niet scheurde en het weer glad te strijken. Ze liet hen zien hoe vol littekens en vuil het papier was geworden.
Toen zei ze de de klas dat ze het papier moesten zeggen dat het hen speet dat ze het zo verkreukeld hadden. Maar hoe vaak ze ook zeiden dat het hen speet en hoe ze hun best ook deden om de kreukels weer uit het papier te halen, het lukte hen niet om het blad in de vorige gladde staat terug te krijgen.
Ze wees haar leerlingen op alle littekens die ze achterlieten. En dat die littekens nooit meer zullen verdwijnen, hoe hard ze ook probeerden ze te repareren. Dat is wat er gebeurt als een kind een ander kind pest. Je kan zeggen dat het je spijt, je kan proberen het weer goed te maken, maar de littekens zijn er en die blijven. Mensen van 80 kunnen nu nog navertellen hoe ze op de lagere school gepest werden. De kreukels gingen er niet meer uit.
De gezichten van de kinderen in de klas vertelden haar dat haar boodschap was overgekomen. Kopieer dit bericht als je tegen pesten bent, want het is zo bepalend en het brengt veel meer schade aan dan je denkt!”

1 opmerking:

Anoniem zei

I waѕ a tad bit morе than геluctant to try smokіng.
I had to bargain with thе hοrrible ѕmell of the сonventional
cigaretteѕ to stay around my pals who are string smoκerѕ mainly.
Now, І do not compгomise, when
i have my оwn set of custom-made and regal Ε-cigs by Eco-friendly Smoke.

I look the best with theѕe specifically deѕigned сigarettes.
I uѕе the particular zero cigarette smoking
highlу tastіng menthol iсе Grеen Smoke e-cіg.


Herе іѕ my web page - http://www.portaladsl.com.br/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=YoungAver